Przypomnienie hasła
Na podany adres e-mail, który podałeś przy zakładaniu konta wyślemy hasło.
adres email:
Zaloguj się
login:
hasło:
PROFIL STOPNIA I-GO:
- KONTO BEZPŁATNE
- UMOŻLIWIA DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT, FORUM ORAZ BLOGA
- UMOŻLIWIA PREZENTACJĘ SWOJEJ TWÓRCZOŚCI W SPOŁECZNOŚCI FORMWELL.PL
- PROFIL WIDOCZNY PO WYSZUKANIU PRZEZ WYSZUKIWARKĘ
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA I-GO - NACIŚNIJ zarejestruj

JEŻELI JESTEŚ ARTYSTĄ, PROJEKTANTEM, ARCHITEKTEM, ZAPRASZAMY DO ZAŁOŻENIA PROFILU STOPNIA II-GO. KORZYŚCI Z ZAŁOŻENIA PROFILU
- PODPISANIE UMOWY HANDLOWEJ Z PORTALEM
- SPRZEDAŻ SWOICH PRAC
- PREZENTACJA I PROMOCJA SWOJEJ TWÓRCZOŚCI NA STRONACH PORTALU I POZA PORTALEM
- KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT (TAKŻE ORGANIZOWANIE), FORUM ORAZ BLOGA
- DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- KONTO BEZPŁATNE
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA II-GO - NACIŚNIJ zgłoś się

Wystawy gościnne na Warmia Mazury Design Festival

 Wśród wystaw prezentowanych na Warmia Mazury Design Festiwal gościmy trzy wystawy z Polski:

- Polish Job
 
Projekt POLISH Job ma przybliżyć publiczności współczesne polskie wzornictwo oparte na lokalnej tradycji, pełne szacunku dla przeszłości, a jednocześnie odważnie spoglądające w przyszłość i stosujące innowacyjne rozwiązania.
Obiekty pokazane na wystawie reprezentują trzy uzupełniające się nurty. Pierwszym 
z nich jest LOKALNOŚĆ – obejmuje zbiór projektów wyrastających z lokalnych tradycji określanych przez dostępne materiały, takie jak np. len, drewno, węgiel oraz techniki i formy. 
Do nurtu NOSTALGIA wybrane zostały przedmioty w błyskotliwy sposób nawiązujące 
do socrealizmu i poddające wybrane elementy kultury tamtej epoki intelektualnemu przetworzeniu prowadząc inteligentny dialog z przeszłością. INNOWACJA z kolei prezentuje rozwiązania, które podążają za nowoczesnymi technologiami i światowymi trendami. 
Dwa pierwsze nurty pomagają uchwycić specyfikę polskiego projektowania, pokazują jego odrębność poprzez sięgnięcie do przeszłości. Trzeci zaś wpisuje polskie projektowanie 
w międzynarodowy kontekst  innowacji i nowych możliwości technologicznych - odsłania fascynujący obszar eksploracji, w której polscy twórcy dotykają tych samych problemów i mówią tym samym językiem co najlepsi projektanci na świecie.
Organizatorem wystawy jest culture.pl oraz Instytut Adama Mickiewicza
 
Kuratorzy:
Łódź Design Festival 
Magda Kochanowska
 
-Plastic is fantastic
 
Wystawę „Plastic is fantastic” tworzy kolektyw „Wytwórnia 21”, w której skład wchodzą: Tomasz Wójcik i Maja Gralak. Projektują miejsca, przestrzenie i przedmioty, promując ekologię i projektowanie w duchu zrównoważonego rozwoju. Inspiracji szukają w bionice i twórczości ludowej. 
Realizowane przez nich obiekty powstają w krótkich seriach, a często w pojedynczych egzemplarzach. 
 
Tomasz Wójcik- architekt wnętrz, projektant, nauczyciel akademicki
 
Zajmuje się projektowaniem mebli, wnętrz, wystawiennictwem, rysunkiem, rzeźbą a także projektowaniem graficznym. 
Inspiracją  w projektowaniu są dla niego wszelkie działania, które funkcjonują w zgodzie z naturą, czy w duchu zrównoważonego rozwoju, są to rzeczy, które w pełni akceptuje, ale jednocześnie dąży do tego, żeby przedmioty powstałe w duchu recykling designu czy upcyklingu straciły swój śmieciowy charakter. Żeby na pierwszy plan nie wychodziły poszczególne cechy obiektów, tylko potencjał, który drzemie w powszechnym materiale, odpadzie i pomyśle na niego. Kształtując ten materiał w sposób absolutnie zatracający śmietnikowy charakter nowego przedmiotu.
 

-WellDone® Dobre Rzeczy
 

Produkty, wy­twa­rza­ne przez Fundację „Być Razem” to wykonane z na­tu­ral­nych ma­te­ria­łów, proste, dowcipne, in­te­li­gent­ne i uży­tecz­ne przedmio­ty, do­sko­na­łe na prezenty. Za­pro­jek­to­wa­ne zostały przez młodych pro­jek­tan­tów, wy­twa­rza­ne są przez osoby powra­ca­ją­ce na rynek pracy, których mocno wspie­ra­ właśnie Fundacja „Być Razem”. Dzia­łal­ność Fundacji jest ukierunkowana na ak­ty­wi­za­cję zawodową osób bez­ro­bot­nych, a pro­du­ko­wa­ne przez nich przedmioty są sprze­da­wa­ne. 
Zysk ze sprze­da­ży prze­zna­cza­ny jest na re­ali­za­cję celów statutowych Fundacji. Nabywca produktu marki WellDone otrzy­mu­je przedmiot dobrze za­pro­jek­to­wa­ny, dobrej jakości, za dobrą cenę, a przy okazji, kupując go, robi coś dobrego dla innych.

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013