Przypomnienie hasła
Na podany adres e-mail, który podałeś przy zakładaniu konta wyślemy hasło.
adres email:
Zaloguj się
login:
hasło:
PROFIL STOPNIA I-GO:
- KONTO BEZPŁATNE
- UMOŻLIWIA DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT, FORUM ORAZ BLOGA
- UMOŻLIWIA PREZENTACJĘ SWOJEJ TWÓRCZOŚCI W SPOŁECZNOŚCI FORMWELL.PL
- PROFIL WIDOCZNY PO WYSZUKANIU PRZEZ WYSZUKIWARKĘ
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA I-GO - NACIŚNIJ zarejestruj

JEŻELI JESTEŚ ARTYSTĄ, PROJEKTANTEM, ARCHITEKTEM, ZAPRASZAMY DO ZAŁOŻENIA PROFILU STOPNIA II-GO. KORZYŚCI Z ZAŁOŻENIA PROFILU
- PODPISANIE UMOWY HANDLOWEJ Z PORTALEM
- SPRZEDAŻ SWOICH PRAC
- PREZENTACJA I PROMOCJA SWOJEJ TWÓRCZOŚCI NA STRONACH PORTALU I POZA PORTALEM
- KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT (TAKŻE ORGANIZOWANIE), FORUM ORAZ BLOGA
- DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- KONTO BEZPŁATNE
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA II-GO - NACIŚNIJ zgłoś się

Stan życia. Polska sztuka współczesna w kontekście globalnym I National Art Museum of China I Pekin 11.05. – 24.06.2015

Wystawa „Stan życia” jest próbą przekazania polskich przeżyć odbiorcom z innej kultury. Punktem wyjścia wystawy jest założenie, że doświadczenie zaistniałe w ramach wspólnoty życia na określonym obszarze i w określonej kulturze, może być przekazane za pomocą języka sztuki i dzięki temu stać się dostępne dla tych, którzy w nim nie uczestniczyli.

Prezentacja polskiej sztuki w Chińskim Narodowym Muzeum Sztuki w Pekinie ma ukazywać złożony układ sił i napięć kształtujących rzeczywistość we współczesnej Polsce, podlegającej procesom modernizacji i globalizacji. Wystawa prowokuje pytanie o to, co polska artykulacja życia przez kulturę i sztukę może wnieść do sztuki globalnej ― stanowiącej rozwinięcie tradycji awangardowej, abstrakcyjnej i konceptualnej, a także do zglobalizowanej kultury.

Wystawa zaprezentuje ponad 60 prac artystów odnoszących się do aktualnej sytuacji w Polsce, których twórczość jednocześnie można uznać za przykład w pełni rozwiniętej sztuki globalnej. Właśnie dokonania artystów z pokoleń mających pełen dostęp do uczestnictwa w globalnej kulturze zostaną zaprezentowana najszerzej.
 
Jednym z ważniejszych wątków wystawy będzie refleksja nad polskim krajobrazem, pejzażem urbanistycznym i strukturami społecznymi. Druga istotna kwestia to sposób kształtowania się podmiotowości w kulturze polskiej. Głównymi wątkami są tu: formowanie osobowości, relacje z innymi jednostkami, praca afektów i pamięci.
 
Na ekspozycji prezentowane będą też – w odniesieniu do wymienionych wątków – wybrane dzieła z polskiej historii sztuki nowoczesnej, m.in. prace Władysława Strzemińskiego, Katarzyny Kobro, Andrzeja Wróblewskiego, Ewy Partum, Tadeusza Kantora czy Aliny Szapocznikow. One także zostaną pokazane nie przez pryzmat historii, lecz ich aktualnego znaczenia.
 
Celem wystawy jest wyciągniecie jak najdalej idących konsekwencji ze współpracy międzykulturowej, która pojawiła się wraz ze sztuką globalną. Tryb ten jest odmienny od kooperacji międzynarodowej, polegającej na wymianie idei czy dóbr przynależnych jednej kulturze na idee czy dobra wytworzone w innej, według hierarchii sformułowanej w polityczno-ekonomicznym centrum. W odniesieniu do tego rodzaju relacji wystawa prowokuje pytanie o współczesną formę polskości i możliwość jej globalizacji.
 
Wystawa przygotowywana przez Muzeum Sztuki w Łodzi, Culture.pl we współpracy z Ambasadą RP w Pekinie i National Art Museum of China
 
Artyści: Paweł Althamer, Ewa Axelrad, Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Michał Budny, Rafał Bujnowski, Olaf Brzeski, Marek Chlanda, Tomasz Ciecierski, Edward Dwurnik, Nicolas Grospierre, Aneta Grzeszykowska, Piotr Janas, Łukasz Jastrubczak, Adam Jastrzębski, Ewa Juszkiewicz, Agnieszka Kalinowska, Tadeusz Kantor, Leszek Knaflewski, Katarzyna Kobro, Tomasz Kozak, Katarzyna Kozyra, Zofia Kulik, Kamil Kuskowski, Norman Leto, Zbigniew Libera, Robert Maciejuk, Jan Manski, Angelika Markul, Anna Molska, Magdalena Moskwa, Jerzy Nowosielski, Roman Opałka, Ewa Partum, Włodzimierz Pawlak, Zbigniew Rogalski, Tadeusz Rolke, Zofia Rydet, Wilhelm Sasnal, Jan Simon, Aleksandra Ska, Łukasz Skąpski, Jan Smaga, Mikołaj Smoczyński, Magdalena Starska, Władysław Strzemiński, Alina Szapocznikow, Radek Szlaga, Leon Tarasewicz, Piotr Uklański, Andrzej Wasilewski, Julita Wójcik, Andrzej Wróblewski, Monika Zawadzki, Jakub Julian Ziółkowski, Zorka Projekt
 
Kurator: Jarosław Lubiak
Koordynatorki: Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Monika Wesołowska 
 

Czas trwania wystawy: 11.05. – 24.06.2015

--

National Art Museum of China, Pekin

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013